تبلیغات
نمونه سوالات استخدامی - آگهی استخدام بانک تجارت 92
 
یکشنبه 3 آذر 1392 :: نویسنده : manoman
استخدام بانک آذر 92

bankTejarat 338x450 آگهی استخدام بانک تجارت / آذر 92

زمان آغاز ثبت نام : از روز یکشنبه مورخ 3 آذر ماه لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ10آذرماه 1392

زمان دریافت کارت ورود به جلسه: سه شنبه مورخ 3 دیماه و چهارشنبه مورخ 4 دیماه 1392

زمان و محل آزمون : جمعه مورخ6 دیماه1392 ساعت۸:۳۰ صبح و محل آن نیز در کارت ورود به جلسه (چاپی) درج خواهد شد.

مواد آزمون دروس عمومی : 1- معارف اسلامی، 2- ادبیات فارسی و آئین نگارش اداری، 3- زبان انگلیسی عمومی، 4- اطلاعات عمومی بانکی،  اقتصادی، سیاسی و … 5–مهارتهایICDL  6- هوش ، استعداد و آمادگی شغلی

دروس اختصاصی:  دروس تخصصی مربوطه رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی.
بانک تجارت با استعانت از خداوند متعال، در نظر دارد به منظور تکمیل کادر اجرائی و تخصصی در مشاغل متصدی امور اداری و کارشناس، با برگزاری آزمون استخدامی از بین داوطلبان خانم و آقا در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشدو دکتری، در رشته‌های مندرج در جدول ذیل و با شرایط موصوف در شهر تهران، استخدام نماید.

الف- جدول رشته، گرایش و مقاطع تحصیلی مورد نیاز

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

1

کارشناسی

حقوق

-

2

کارشناسی ارشد

 

حقوق

خصوصی/تجارت بین الملل/ اقتصادی/جزا

3

مدیریت

مالی

4

مهندسی صنایع

مهندسی مالی/تحلیل سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

5

اقتصاد

کلیه گرایش‌ها

6

دکتری

حقوق

خصوصی/تجارت بین الملل/جزا

ب  شرایط

1)      تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی

2)      تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

3)      عدم سوء پیشینه کیفری منتج به محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین عدم اشتهار و محکومیت به فساد اخلاقی

4)      عدم سابقه وابستگی یا عضویت به احزاب و گروه‌های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی‌ایران

5)      عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدرو روان گردان

6)      عدم اشتغال(رسمی، پیمانی) و تعهد خدمت به دستگاههای دولتی،خصوصی ،مراکز آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی و باز نشستگی از دستگاههای دولتی

7)      داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم(داوطلبان ذکور)

تبصره:برای دارندگان کارت معافیت پزشکی در صورت قبولی در آزمون، تایید پزشک معتمد بانک در مورد توانایی انجام کار الزامی‌است.

توجه : به تقاضای داوطلبانی که دارای کارت یا برگ معافیت موقت تحت هر عنوان هستند به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8)      نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح

9)      تندرستی و توانایی کامل جسمی ، روحی و روانی جهت انجام فعالیتهای شغلی بانکی( با تأیید پزشک معتمد بانک)

10) کلیه متقاضیان می‌بایست بومی‌وساکن استان تهران باشند.( بومی‌به شخصی اطلاق می‌شود که محل تولد وی یکی از شهرستانهای استان یا حداقل در 2 سال گذشته در یکی از شهرستانهای استان تهران ساکن بوده باشد)

11) دارا بودن حداکثر سن در مقاطع تحصیلی کارشناسی 28 سال تمام ( 6دیماه 1364 به بعد)، کارشناسی ارشد32سال تمام(6دیماه1360به بعد) و در مقطع دکتری35سال تمام(6دیماه 1357 به بعد)

ج – مدارک مورد نیاز
کلیه متقاضیان استخدام می‌بایست نسبت به اسکن و الصاق الکترونیکی تصویر مدارک ذیل با فرمت و حجم تعیین شده اقدام نمایند :

  • ارسال فایل اسکن شده عکس ۴ × ۳ تمام رخ جدید با فرمت jpg و حجم کمتر از ۱۰۰kb
  • ارسال فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مورد نیاز (گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه با ذکر معدل کل) با فرمت jpg و حجم کمتر از ۱۲۰kb
  • صفحه اول شناسنامه (در یک صفحه) با فرمت jpg و حجم کمتر از ۱۲۰kb
  • ارسال فایل اسکن شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ، پشت و رو (در یک صفحه) با فرمت jpg و حجم کمتر از ۱۲۰kb

توجه : در مورد صحت کلیه مدارک ارسالی از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد شد.

د – نحوه ثبت نام- هزینه ثبت نام  دریافت کد رهگیری- مهلت ثبت نام-دریافت کارت ورود به جلسه آزمون- زمان و محل برگزاری آزمون

نحوه ثبت نام صرفاً از طریق سایت اینترنتی بانک تجارت انجام می‌پذیرد و داوطلبان می‌بایست ابتدا به سایت اینترنتی استخدام بانک تجارت به آدرس  www.Tejaratbank.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط استخدام )درصورت دارا بودن شرایط) نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

هزینه ثبت نام : داوطلبان می‌بایست مبلغ 000ر400 ( چهارصدهزار ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام ( با داشتن الزامات آن همانند CVV2 و رمز دوم کارت بانکهای عضو شتاب) پرداخت نمایند.

دریافت کد رهگیری : کلیه متقاضیان می‌بایست نسبت به ثبت اطلاعات و اسکن مدارک خود و ارسال موفق آن اطمینان حاصل نموده و پس از اخذ کد رهگیری،آن را جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نزد خود نگهداری نمایند.

مهلت ثبت نام : از روز یکشنبه مورخ 3 آذر ماه لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ10آذرماه 1392  می‌باشد (مهلت مذکور قابل تمدید نمی‌باشد).

دریافت کارت ورود به جلسه :کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌بایست در روزهای سه شنبه مورخ 3 دیماه و چهارشنبه مورخ دیماه 1392(به مدت ۲ روز) با مراجعه به سایت استخدام بانک به نشانی فوق از کارت ورود به جلسه آزمون خود یک نسخه چاپی تهیه و نزد خود جهت حضور در جلسه آزمون نگهداری نمایند.

تبصره: کلیه متقاضیان واجد شرایط لازم است در روز آزمون ،کارت چاپی ورود به جلسه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

زمان و محل برگزاری آزمون: روز جمعه مورخدیماه1392 ساعت۸:۳۰ صبح و محل آن نیز در کارت ورود به جلسه (چاپی) درج خواهد شد.
توجه: ثبت نام صرفا از طریق سایت بانک صورت می‌پذیرد. به درخواست‌ها و یا مدارک ارسالی از طریق پست و یا مراجعه حضوری  هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و تعهدی نیز برای بانک ایجاد نخواهد کرد .

ه-  تذکرات مهم

  • صرفاً فارغ التحصیلان رشته و گرایش‌های تحصیلی مندرج در جدول فوق، می‌توانند در فرآیند استخدامی‌شرکت نمایند و پذیرش دیگر رشته‌ها یا گرایش‌ها امکان پذیر نمی‌باشد.
  • استخدام در بانک مستلزم دارا بودن شرایط عمومی‌و اختصاصی وهمچنین قبولی در آزمون، مصاحبه، معاینات پزشکی و تأئید گزینش بانک می‌باشد.لیکن ثبت نام، ارسال مدارک و شرکت در هر یک مراحل فوق هیچگونه تعهدی را برای بانک جهت استخدام ایجاد نمی‌نماید.
  • چنانچه خلاف هریک از شرایط اشاره شده در آگهی استخدام در مورد هریک از داوطلبان به اثبات برسد، ویا متقاضی با مدرک تحصیلی بالاتر در مقطع تحصیلی پایین‌تر در آزمون شرکت نماید از استخدام و اشتغال بکار وی ممانعت بعمل خواهد آمدو حتی در صورت استخدام اخراج خواهد شد.
  • مسئولیت هرگونه اشتباه در اطلاعات ارسالی یاتفسیر اشتباه شرایط اعلام شده درآگهی، با متقاضی می‌باشد.

تبصره:از آنجا که از نفرات برتر در مرحله آزمون کتبی  جهت شرکت در مصاحبه استخدامی‌دعوت بعمل می‌آید لذا مقتضی است داوطلبان دقت لازم را در خصوص درج تلفن‌های ضروری تماس در فرم تقاضای ثبت نام مبذول نمایند.

  • بدیهی است در صورتی که در هر مرحله مشخص گردد تاریخ فارغ التحصیلی ،پایان یا معافیت از خدمت داوطلب در زمان ثبت نام و ارسال الکترونیکی مدارک، بعد از تاریخ مذکور بوده است تخلف محسوب گردیده واز استخدام و اشتغال بکار وی ممانعت بعمل خواهد آمد.

لینک مشاهده خبر در سایت بانک تجارتبرگرفته از: http://iranestekhdam.ir/bank-of-commerce-recruitment-92/#ixzz2laCUWtfE
نوع مطلب :
برچسب ها : استخدام بانک تجارت، ثبت نام آزمون استخدامی بانک تجارت، آگهی استخدام بانک تجارت، بانک تجارت، سایت ثبت نام استخدامی بانک تجارت، http://www.tejaratbank.ir/، استخدام بانک آذر 92،
لینک های مرتبط :


جمعه 31 خرداد 1398 10:05 ب.ظ

With thanks! Ample material.

cialis 5 mg schweiz generic cialis at walmart cialis free trial cialis daily dose generic tadalafil 20mg cialis price in bangalore cialis online cialis name brand cheap cialis prezzo di mercato canadian drugs generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 06:25 ق.ظ

Really quite a lot of superb facts.
acheter du cialis a geneve cialis alternative generic cialis with dapoxetine purchasing cialis on the internet cialis y deporte cialis 5mg prix wow look it cialis mexico il cialis quanto costa cialis with 2 days delivery il cialis quanto costa
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:12 ب.ظ

Really a good deal of wonderful tips.
cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg cost cialis sale online acquistare cialis internet generic cialis in vietnam are there generic cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis sans ordonnance cialis generico online low dose cialis blood pressure
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:59 ق.ظ

Well voiced of course! .
generic cialis review uk cialis prezzo al pubblico cialis kaufen we like it cialis price sublingual cialis online cialis 05 cialis efficacit cialis 5mg cialis generico canadian drugs generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:14 ب.ظ

You actually expressed that effectively.
enter site very cheap cialis cialis kamagra levitra cialis generico we use it cialis online store low dose cialis blood pressure cuanto cuesta cialis yaho cialis manufacturer coupon tadalafil 10 mg cialis pills boards cialis bula
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:52 ق.ظ

Regards. Loads of knowledge.

tadalafil 5mg cialis prices in england cialis vs viagra where do you buy cialis cialis online nederland we choice free trial of cialis cialis 100mg suppliers buying brand cialis online the best choice cialis woman cialis 5 mg
شنبه 25 خرداد 1398 05:00 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
cilas cialis side effects overnight cialis tadalafil price cialis best click here to buy cialis prices on cialis 10 mg generic cialis at the pharmacy price cialis best cialis 20 mg effectiveness buy cialis online nz
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:56 ق.ظ

You definitely made the point.
trusted tabled cialis softabs buy cialis uk no prescription buy cialis online legal generic cialis with dapoxetine cialis daily dose generic cialis uk viagra cialis levitra best generic drugs cialis free cialis effetti del cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:50 ب.ظ

Incredible a lot of useful information.
cialis 20mg cialis lowest price costo in farmacia cialis where cheapest cialis how do cialis pills work buy cialis uk no prescription cialis herbs viagra cialis levitra cialis online cialis online deutschland
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:52 ق.ظ

bookmarked!!, I like your site!
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:29 ب.ظ

Whoa many of valuable information!
enter site very cheap cialis interactions for cialis weblink price cialis viagra vs cialis vs levitra cialis patent expiration generico cialis mexico cialis 20 mg cialis generika in deutschland kaufen comprar cialis navarr we recommend cheapest cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:42 ب.ظ

Superb info. Thanks a lot!
generic cialis 20mg uk cialis online venta cialis en espaa cialis for daily use cialis super acti where do you buy cialis cuanto cuesta cialis yaho we choice cialis pfizer india acheter du cialis a geneve generic cialis levitra
شنبه 24 فروردین 1398 03:08 ق.ظ

You actually said this wonderfully.
canadian medications 247 canadian pharmacy canadian pharmacy meds online canadian pharmacies buy viagra 25mg northwest pharmacies in canada buy vistagra online safe canadian medications 247 aarp recommended canadian pharmacies online pharmacy canada
یکشنبه 18 فروردین 1398 09:58 ق.ظ
N級品ブランドコピー 商品を激安の卸売り価格で提供致します。コピーブランドのスーパーコピーバッグ, スーパーコピー腕時計
پنجشنبه 13 دی 1397 11:01 ق.ظ
Appreciate this post. Let me try it out.
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:21 ب.ظ

You said this well.
cialis kaufen bankberweisung cialis lilly tadalafi cialis herbs fast cialis online generic for cialis cialis sans ordonnance cialis y deporte cialis price thailand buy cialis we recommend cialis best buy
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:18 ب.ظ

With thanks! Terrific stuff.
how much does a cialis cost cialis dosage amounts cialis pills price each female cialis no prescription cialis therapie cialis uk generic cialis at the pharmacy free generic cialis cialis coupons look here cialis cheap canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:04 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of forum posts!

cialis 30 day trial coupon generic cialis 20mg uk cialis great britain buying cialis on internet cialis pas cher paris wow cialis tadalafil 100mg how to purchase cialis on line cialis professional yohimbe cialis rckenschmerzen buy brand cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 06:37 ق.ظ

Whoa lots of amazing info.
cialis name brand cheap cialis 20 mg sialis free generic cialis sublingual cialis online we like it cialis price low dose cialis blood pressure bulk cialis cialis taglich cialis patent expiration
دوشنبه 12 آذر 1397 06:37 ب.ظ

Really plenty of useful knowledge.
cialis bula cialis professional from usa we recommend cialis info cialis para que sirve cialis prices cialis coupons printable cost of cialis per pill cialis coupons printable no prescription cialis cheap cialis e hiv
دوشنبه 12 آذر 1397 06:17 ق.ظ

Really lots of great facts!
order generic cialis online cialis patent expiration buying cialis overnight cialis pills boards can i take cialis and ecstasy cialis 20 mg best price tadalafil 20mg non 5 mg cialis generici cialis online napol buy cialis sample pack
یکشنبه 11 آذر 1397 05:51 ق.ظ

Whoa many of awesome facts.
if a woman takes a mans cialis buy cialis online cheapest cialis tablets cialis et insomni cialis cost wow cialis 20 cialis tadalafil online 40 mg cialis what if i take cialis herbs cialis daily new zealand
جمعه 9 آذر 1397 06:11 ب.ظ

Many thanks, I value it.
cialis online napol cilas viagra vs cialis overnight cialis tadalafil cialis generika where to buy cialis in ontario cialis mit grapefruitsaft cialis kaufen bankberweisung tadalafil cialis tablets for sale
جمعه 9 آذر 1397 06:25 ق.ظ

This is nicely said! .
achat cialis en suisse cialis vs viagra generico cialis mexico cialis purchasing effetti del cialis callus brand cialis nl canadian drugs generic cialis we use it 50 mg cialis dose brand cialis nl
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:22 ق.ظ

Great write ups. With thanks!
only best offers 100mg cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 10mg prix pharmaci buying cialis overnight order cialis from india acheter cialis meilleur pri viagra cialis levitra tadalafil 20 mg side effects of cialis discount cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:49 ق.ظ

Amazing lots of good knowledge.
cialis 5mg if a woman takes a mans cialis viagra vs cialis vs levitra estudios de cialis genricos cialis sans ordonnance trusted tabled cialis softabs usa cialis online cialis venta a domicilio price cialis per pill overnight cialis tadalafil
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:46 ق.ظ

With thanks! I like it.
cialis super acti cialis great britain discount cialis weblink price cialis cost of cialis per pill cialis professional from usa cialis generico online cialis rckenschmerzen only now cialis for sale in us cialis free trial
دوشنبه 9 مهر 1397 01:17 ق.ظ

This is nicely put! !
low cost cialis 20mg cialis prices in england buy cheap cialis in uk cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg cut in half interactions for cialis cialis 5 mg funziona cialis generico lilly cialis generico postepay cialis for sale south africa
یکشنبه 1 مهر 1397 04:47 ق.ظ

Fantastic material. Regards!
canadian medications by mail online canadian pharmacy pharmacy canada reviews pharmacy onesource canadian pharmacies-24h canadian pharmacy uk delivery how safe are canadian online pharmacies drugstore online india canadian pharmaceuticals reviews online drug store
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:33 ق.ظ

Incredible quite a lot of amazing knowledge.
tadalafil generic canada discount drugs cialis buy cialis online generic low dose cialis we like it safe cheap cialis cialis savings card cialis dose 30mg bulk cialis cialis name brand cheap ou acheter du cialis pas cher
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
نمونه سوالات استخدامی
دانلود نمونه سوالات آزمون های استخدامی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : manoman
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتان در مورد قالب این وبلاگ چیست؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :